За да сме сигурни ...3D...
2015-01-02
Ако заболяването е в една напреднал ...  повече
Специален имплант
2015-03-01
Тазобедрена става Ние предлагаме в ...  повече
Ортопедия в Швейцария
2015-03-03
Здравните системи в Швейцария и Гер ...  повече
Нашата мисия     Кариери     Партньори

Вашият лекар ви препоръчва операция, но не сте сигурни дали това е необходимо!

Искате да сепредпазите от операция или да бъде онази от която имате нужда!

Вземете правилното си решение след анализ на клиничното и образно-диагностично изследване!

Ние предлагаме:

клинично изследване

прецизен анализ на образно-диагностично изследване

артроскопрска хирургия на големите стави

ставно-съхраняваща хирургия на големите стави

ендопротезиране на големите стави

ревизионно ендопротезиране на големи стаави

туморно ендопротезиране

съвременно консервативно и оперативно лечение на болести на гръбначният стълб

Дори и най-опитният специалист е застрашен от допускане на грешка, която не е в зависимост от неговия дългогодишен опит. Невъзможно е 3D геометрията на сложни динамични структури като повърхнините на човешките стави да бъдат анализирани по техните  2D  проекции. Множество софтуерни продукти също доказват това. В практиката и в редица публикации много хирурзи доказват, че грешно направените отправни основни равнини и отвори, които принадлежат към увредената кост са източник на натрупана в последсвие механична грешка, която в края на операцията, в хода на рехабилитацията и по-късно може да доведе до катастрофални функционални последици и болка.

Риска от последното да се случи може да бъде намален в много-голяма степен с поставянето на правилна диагноза, превилен избор на оперативна техника, правилен избор на хирургични материали и импланти, както и правилен избор на лекар-хирург.

Ние притежаваме интердисциплинарни умения, мрежа от експерти в България и реномирани клиники по ортопедия и травматология в Швейцария и Германия. В около 20 % от случаите прилагаме уникални решения - от индивидуални изкуствени стави с индивидуални хирургически водачи за първично ендопротезиране, до импланти за повторни  (вторични)  оперативни интервенции върху костите. Специализираните импланти се прилагат само там където съвременните генерични  (стандартни) импланти не могат да предоставят успешен изход от операцията и комфорт на пациента в бъдещето.